Idealni uvjeti životnog prostora

Prije svega potrebno je objasniti utjecaj temperature prostora i relativne vlažnosti zraka na promjene u drvu. Ako u stanu nema odgovarajućih uvjeta, vlasnik parketa mora znati da bez ovlaživača prostora, to jest – bez umjetnog održavanja odgovarajućih klimatskih uvjeta – parket neće ostati optimalan, već bi se u krajnjim slučajevima na njemu mogle pokazati neravnomjerne i široke pukotine ili bi mu površina mogla postati valovita. Idealni uvjeti za održavanje parketa su vlažnost zraka između 40-60%, te temperatura između 20-22 °C.

Pogledajte Tablicu 1. da dobijete dojam o kakvim se promjenama relativne vlažnosti parketa radi u korelaciji s vlažnošću i temperaturom zraka.

Relativna vlažnost zraka (%) Temperatura prostora (°C )
 0 10 20 30
20  5  5 5 4
25 6 5 5 5
30 6 6 6 6
35 7 7 7 7
40 8 8 8 7
45 9 9 9 8
50 10 10 9 9
55 11 10 10 10
60 12 11 11 10
65 13 12 12  12
70 14 14 13 13
75 15 15 15 14

Tablica 1. Ravnoteža vlažnost parketa u korelaciji s vlažnošću i temperaturom zraka

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji