PPS Majur PPS Majur

PPS Majur

Zahvaljujući inovativnoj finskoj tehnologiji termičkog tretiranja drveta moguće su nove primjene drva u Vašem domu.

Ukrasite Vaše vrtove, terase i domove decking sistemima i drvenim fasadama. Uz parket koji proizvodimo u Mraclinu, 2004. godine smo započeli i sa proizvodnjom u Majuru. Naime, tijekom Domovinskog rata postrojenja drvne industrije Majur su devastirana i pogon je zatvoren. 2004. godine PPS Galeković počinje ulagati u obnovu cijelog postrojenja. Pokretanje kompletne proizvodnje u PPS Majuru (od obrade sirovine do gotovog proizvoda) čini nas izuzetno ponosnima. Zaposlili smo više od 100 novih radnika. Inovacija u proizvodnji Majur parketa su dvije komore za termičku obradu drva koje visoko kvalitetno hrvatsko drvo obogaćuju dodatnim svojstvima – čvrstoćom, otpornošću i elegancijom. Uz postrojenja za parket, u Majuru se nalaze i pogoni za izradu briketa, deckinga i fasadne obloge te završnu doradu parketa u vidu lakiranja i uljenja.

Otpornost koju termički obrađeno drvo posjeduje daje Vam priliku da primijenite drvo i na mjestima gdje to do sada nije bilo moguće.

Kontaktirajte nas!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europska fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta:
“Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih
izvora energije u proizvodnom pogonu PPS Majur d.o.o.”

Naziv korisnika :
PPS Majur d.o.o. za preradu drva i trgovinu

Vrijednost projekta:
16.365.671,13 kuna

Iznos EU sufinanciranja:
10.111.657,86 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
od 8. veljače 2021. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno do 8. veljače 2023., a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Filip Galeković, dipl.oec.
Tel: +385 1 5590 850
Mail: filip@pps-galekovic.hr

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je postići čišću i energetski učinkovitiju proizvodnju te smanjenje onečišćenja okoliša, financijskih troškova, emisije CO2, a povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Navedeno će se ostvariti kroz provedbu sedam mjera: 1) Izmjena u tehnološkom procesu obrade drva, 2) Rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete, 3) Izgradnja fotonaponske elektrane, 4) Ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije, 5) Ugradnja sustava za frekventnu regulaciju, 6) Zamjena sustava ekshaucije, 7) Rekonstrukcija sušare.

Ciljevi i rezultati projekta:

Cilj je kroz realizaciju 7 mjera energetske obnove smanjiti potrošnju za 59,16% u proizvodnom pogonu tvrtke PPS MAJUR d.o.o. u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta, povećati udio korištenja obnovljive energije u bruto potrošnji energije za 1.013.937,89 kWh/god te smanjiti emisiju CO2 za 562,95015 t/god. Navedene uštede rezultirat će povećanjem konkurentnosti društva PPS MAJUR d.o.o. kao i učinkovitijem korištenju energije u proizvodnim industrijama RH.

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost PPS Majur d.o.o.

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji