Parketi Galeković - proizvod s visokom ekološkom vrijednošću

Parketi – proizvod s visokom ekološkom vrijednošću

Parketi Galeković - proizvod s visokom ekološkom vrijednošćuPPS Galeković je obiteljska tvrtka s dubokim uvjerenjima o očuvanju okoliša. To znači da imamo fokus na materijalima koji ne štete okolišu i promoviramo svijest o korištenju takvih materijala. Kroz stoljeća, drvo je bio logičan izbor za podne obloge. Danas često uzimamo zdravo za gotovo izvanredne odlike parketa kao što su njegova svestranost u primjeni, izdržljivost, praktičnost, toplina i ljepota.

Osim toga, parketi imaju visoku ekološku vrijednost. Kad ugradimo parket u naše domove, ne donosimo samo prirodu u naše interijere, već i koristimo materijal koji se može kasnije razgraditi ili reciklirati. U današnje vrijeme kada se stvaraju novi i sintetički građevinski materijali, još uvijek je upitno kako ovakvi materijali utječu na naše zdravlje. Čak i sama proizvodnja takvih materijala je često štetna i upitno je također koliko su oni razgradivi, te kako će oni utjecati dugoročno na okoliš.

Često se drvnu industriju povezuje sa uništenjem šuma, ali to na našim prostorima nije slučaj jer Hrvatske šume posjeduju FSC® certifikat. Cilj je FSC-a promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima donošenjem općepriznatih standarda u okviru načela za nadzor nad šumama. Načela i kriteriji FSC®-a odnose se na sve šume tropskog, umjerenog i sjevernog pojasa. PPS Galeković je primio FSC® certifikaciju zbog potpune usklađenosti sa svim FSC® COC zahtjevima.

Bitno je obratiti pažnju na održavanje parketa. Zahvaljujući rastućem interesu za očuvanje okoliša, postoji mnogo eko-proizvođača sredstava za čišćenje i održavanje drvenih podova koji ne zagađuju naš osjetljivi eko-sistem. Briga za okoliš nije samo kratkotrajna ideja koja je trenutno u modi. To je naša odgovornost prema društvu i budućim naraštajima. Kad koristimo parket u našim interijerima, podržavamo dugoročne ekološke vrijednosti za koje će naša djeca biti zahvalna.

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji