NAPUTCI ZA POSTAVLJANJE PARKETA

Naputci za postavljanje parketa i održavanje: svi parketi moraju biti skladišteni u zatvorenom suhom prostoru, parketi ne smiju biti složeni direktno na cementni, preporuča se skladištiti proizvod u prostoru sa…

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji