Bubrenje parketa

SMJEROVI BUBRENJA PRI POLAGANJU PARKETA

Letvice se šire više po širini nego po dužini, zbog toga bismo Vam preporučili postavljati širinsku stranu letvice direktno prema kraćim zidovima u prostoriji u koju se postavlja parket.

Na slikama se mogu vidjeti primjeri širenja parketa kod različitih tipova polaganja.

Bubrenje parketa

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji