NAČINI POLAGANJA PARKETA

Postoje brojne mogućnosti polaganja parketa, ovisno o prostoru i ukusu: u obliku brodskog poda, u obliku dijagonalno položenog brodskog poda, u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama, u obliku vodoravnog pletiva…

Načini polaganja parketa

  1. u obliku brodskog poda

 

  1. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda

 

  1. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama

 

  1. u obliku vodoravnog pletiva

 

  1. u obliku dijagonalnog brodskog poda sa svim sudarima na pravcu

 

  1. u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog brodskog poda

 

  1. u obliku riblje kosti

 

  1. u obliku riblje kosti, s tri spojene daščice

 

  1. u obliku riblje kosti, s dvije spojene daščice

 

  1. u obliku riblje kosti, s daščicama različitih vrsta drva nejednake dužine

 

  1. u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama

 

 1. u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji