NAČINI POLAGANJA PARKETA

Postoje brojne mogućnosti polaganja parketa, ovisno o prostoru i ukusu: u obliku brodskog poda, u obliku dijagonalno položenog brodskog poda, u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama, u obliku…

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji