NAPUTCI ZA MASIVNE PODOVE – “SELJAČKI POD”

Ugradnja na BETONSKU PODLOGU – Ako je debljina završnog sloja glazure betona (estriha) do 4 cm, max. vlaga podloge ne smije iznositi više od 2 % – obavezno utvrditi vlažnost površinske glazure betona (estriha) mjernim instrumentom, a preporuča se koristiti dvokomponentna ljepila koja nisu na bazi vode ili još bolje poliuretanska elastična ljepila.

Ugradnja na BETONSKU PODLOGU – Ako je debljina završnog sloja glazure betona (estriha) do 4 cm, max. vlaga podloge ne smije iznositi više od 2 % – obavezno utvrditi vlažnost površinske glazure betona (estriha) mjernim instrumentom, a preporuča se koristiti dvokomponentna ljepila koja nisu na bazi vode ili još bolje poliuretanska elastična ljepila. Bilo bi dobro impregnirati podlogu sa poliuretanskim premazima da se podloga očvrsne i dodatno zaštiti od zaostale vlage. Zbog dimenzija potrebno je koristiti montažne gurtne tj. stegače koji imaju funkciju da zadrže lamelice sljubljene dok ljepilo ne stegne lamelice, jer u betonsku podlogu nije moguće zakucati čavliće.

SUHA UGRADNJA tj. ugradnja na pripremljenu suhu površinu (estrih) preko kojeg su položene ploče (podne parootporne iverice sa utorom i perom ili iste OSB ploče minimalne debljine 18mm) montirane sukladno uputama proizvođača korištenih materijala. Takav način omogućava ugradnju u kratkom roku. Podovi se učvršćuju zabijanjem čavlića u pero pod kutem od 45°, a može se vršiti i montaža u kombinaciji sa ljepljenjem dvokomponentnim ljepilom što je bolja varijanta (čavlić privuče i drži lamelice dok ljepilo ne stegne).

Galeković

Parketi i podovi | Kvaliteta u tradiciji